Cynllun Braenaru Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ein nod yw helpu pobl ifanc sydd ag ADY i bontio’n llwyddiannus o ysgol i addysg bellach.               

Mae’r wefan wedi’i chreu i helpu pobl ifanc sydd ag ADY a’u teuluoedd i wneud dewisiadau doeth a chynllunio eu camau nesaf.