Berson Ifanc


Gwybodaeth ar gael am fywyd coleg, y gefnogaeth sydd ar gael i chi yn y coleg a sut rydyn ni’n cynllunio ar gyfer eich anghenion.

Ydych chi’n ystyried symud ymlaen i goleg ond am gael rhagor o wybodaeth? Mae’r fideos isod yn dangos beth allwch ei ddisgwyl yn ystod pob cam o’r broses.

Bywyd Coleg

Beth allwch chi ei ddisgwyl wrth gerdded drwy’r drysau mewn coleg? Mae rhagor o wybodaeth yn y fideo isod.

Cynllunio ar gyfer eich Anghenion

Gall symud ymlaen i addysg coleg fod yn gam mawr i unrhyw ddisgybl, felly bydd colegau’n gweithio i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich croesawu a’ch paratoi ar gyfer eich cam nesaf.

Bydd y ddolen isod yn agor llyfryn y gallwch ei lawrlwytho a'i argraffu. Gallwch ddefnyddio hwn i'ch helpu i gofnodi gwybodaeth bwysig am y coleg yr ydych yn mynd iddo.

Symud o Ysgol i Goleg

 

Cefnogi Chi

Tra byddwch yn y coleg, mae'n bwysig eich bod yn teimlo eich bod yn cael cefnogaeth ar eich taith. Byddwn yn treulio amser yn dod i’ch adnabod a byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall beth sy'n bwysig i chi.

 

Cefnogi Chi

Tra byddwch yn y coleg, mae'n bwysig eich bod yn teimlo eich bod yn cael cefnogaeth ar eich taith. Byddwn yn treulio amser yn dod i’ch adnabod a byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall beth sy'n bwysig i chi.

 

Cefnogi Chi

Tra byddwch yn y coleg, mae'n bwysig eich bod yn teimlo eich bod yn cael cefnogaeth ar eich taith. Byddwn yn treulio amser yn dod i’ch adnabod a byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall beth sy'n bwysig i chi.