Berson Ifanc


Gwybodaeth ar gael am fywyd coleg, y gefnogaeth sydd ar gael i chi yn y coleg a sut rydyn ni’n cynllunio ar gyfer eich anghenion.

Ydych chi’n ystyried symud ymlaen i goleg ond am gael rhagor o wybodaeth? Mae’r fideos isod yn dangos beth allwch ei ddisgwyl yn ystod pob cam o’r broses.

Bywyd Coleg

Beth allwch chi ei ddisgwyl wrth gerdded drwy’r drysau mewn coleg? Mae rhagor o wybodaeth yn y fideo isod.

 

Cynllunio ar gyfer eich Anghenion

Gall symud ymlaen i addysg coleg fod yn gam mawr i unrhyw ddisgybl, felly bydd colegau’n gweithio i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich croesawu a’ch paratoi ar gyfer eich cam nesaf.

 

Cefnogi Chi

Tra byddwch yn y coleg, mae'n bwysig eich bod yn teimlo eich bod yn cael cefnogaeth ar eich taith. Byddwn yn treulio amser yn dod i’ch adnabod a byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall beth sy'n bwysig i chi.

 

Diwallu anghenion pob Dysgwr

Mae colegau'n darparu ystod eang o wasanaethau a chefnogaeth i ddysgwyr fel rhan o'u cynnig cyffredinol.

 

Cyflwyno Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Tribiwnlys Addysg

Gallwch ddarganfod yma sut y bydd y ddeddfwriaeth newydd yn llunio'r ffordd y mae colegau yng Nghymru yn diwallu anghenion dysgwyr.

 

Cynllun Datblygu Unigol

Mae colegau'n paratoi i gynnig adolygiadau blynyddol a gwybodaeth glir am eu cefnogaeth i bobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol trwy ddefnyddio cynlluniau datblygu unigol (CDUau) sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd.