Rydyn ni’n gwahodd sefydliadau cefnogi ac arbenigwyr yn rheolaidd i rannu gwybodaeth ac adnoddau i helpu pobl ifanc a’u teuluoedd.

Yn y coleg buddsoddwyd mewn aelodau o staff sy’n astudio’r Dystysgrif Ôl-raddedig Lefel 7 mewn ADY/Awtistiaeth fel rhan o’n hymrwymiad i’r newidiadau mewn deddfwriaeth on...

Yn fy nyddiau cynnar fel Cydgysylltydd ADY ac yn awyddus i sicrhau bod person ifanc yn cael cefnogaeth lawn, cymerais fy mod yn gwybod pa addasiadau oedd eu hangen ar gyfer rhywun a oedd wedi nodi ar ...

Mae sicrhau bod pobl ifanc yn gallu symud ymlaen i'r coleg neu'r darparwr hyfforddiant sy'n addas iddyn nhw ar yr adeg sy'n iawn iddyn nhw yn allweddol i sicrhau canlyniadau ôl-1...

Sut mae colegau'n paratoi ar gyfer eu dyletswyddau newydd? Mae colegau yng Nghymru bob amser wedi ceisio diwallu anghenion eu dysgwyr mewn ffordd sy'n eu helpu i fagu hyder a llwyddiant. Mae&#...

Beth mae'r ddeddfwriaeth ADY newydd yn ei olygu i blant a phobl ifanc yng Nghymru?   Mae’r cyhoeddiad diweddar gan y Gweinidog Addysg wedi cadarnhau y bydd y ddeddfwriaeth Anghenion Dys...