Partneriaid

Rydym yn cydweithredu â phartneriaid addysg bellach, i ddod â chefnogaeth ac arweiniad i chi ar gyfer pobl ag ADY.

Cowbridge Road Campus
Bridgend College, Cowbridge Road, Bridgend, CF31 3DF

Pencoed Campus 
Bridgend College, Pencoed Campus,  Pencoed, CF35 5LG

Queen's Road Campus
Bridgend College, Queen’s Road Campus, Queens Road South, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3UR

Maesteg Campus
Bridgend College, Maesteg Campus, Castle Street, Maesteg, CF34 9UN

Cardiff and Vale College City Centre Campus
City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FE

Cardiff and Vale College Cardiff Sports Campus
Cardiff International Sports Campus, Leckwith Rd, Cardiff, CF11 8AZ

Cardiff and Vale College Colcot Road Campus
Cardiff and Vale College, Barry Campus, Vale of Glamorgan, CF62 8YJ

Cardiff and Vale College International Centre for Aerospace Training (ICAT)
Cardiff Airport Business Park, Rhoose, Vale of Glamorgan, CF62 3DP

Eastern Community Campus
Eastern Community Campus, Trowbridge Road, Cardiff, CF3 1XZ

Cardiff West Community High School
Cardiff West Community High School, Penally Road, Cardiff, CF5 5XP

Bersham Road Campus
Bersham Road, Wrexham, LL13 7UH

Cambria Business School
Holywell Road, Northop, Mold, CH7 6AA

CAMU
Grove Park Road, Wrexham, LL12 7AB

Deeside Campus
Kelsterton Road, Connah’s Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4BR

Deeside Sixth
Golftyn Lane. Connah’s Quay. Deeside, Flintshire, CH5 4BH

Llysfasi Campus
Ruthin Road, Llysfasi, Ruthin LL15 2LB

Northop Campus
Holywell Road, Northop, Mold, CH7 6AA

University Centre
Coleg Cambria Deeside, Kelsterton Road, Connah’s Quay, Deeside, Flintshire, CH5 4BR

Yale Campus
Grove Park Road, Wrexham, LL12 7AB

Yale Sixth
Grove Park Road, Wrexham, LL12 7AB

Graig Campus (CSG)
Sandy Road, Pwll, Llanelli, SA15 4DN

Jobs Wells Campus (CSG)
Jobs Well Road, Carmarthen, SA31 3HY

Pibwrlwyd Campus (CSG)
Pibwrlwyd, Carmarthen, SA31 2NH

Ammanford Campus (CSG)
Ammanford, Carmarthenshire, SA18 3TA

Gelli Aur Campus (CSG)
Carmarthen, Carmarthenshire, SA32 8NJ

Blaenau Gwent Learning Zone
Lime Avenue, Ebbw Vale, Blaenau Gwent, NP23 6GL

City of Newport
Nash Road, Newport, NP19 4TS

Crosskeys
Risca Road, Crosskeys, Caerphilly, NP11 7ZA

Usk
Usk, Monmouthshire, NP15 1XJ

Torfaen Learning Zone
Torfaen Learning Zone, St Davids Road, Cwmbran, Torfaen, NP44 1DF

Aberystwyth Campus (CC)
Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion,  SY23 3BP

Cardigan Campus (CC)
Maes y Parc, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1AB

Aberdare Campus
Aberdare Campus, Wellington Street, Aberdare, CF44 8EN

Nantgarw Campus
Nantgarw Campus, Heol y Coleg, Parc Nantgarw, CF15 7QY

Rhondda Campus
Rhondda Campus, Llwynypia, Tonypandy, CF40 2TQ

Ystrad Mynach Campus
Ystrad Mynach Campus, Twyn Road, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7XR

Abergele Campus
Faenol Avenue, LL22 7HT

Colwyn Bay Library
Woodland Road West, LL29 7DH

Hwb Dinbych
Smithfield Rd, Denbigh LL16 3RG

Rhos-on-Sea Campus
Llandudno Road, LL28 4HZ

Rhyl Campus
Cefndy Road, LL18 2HG

Bangor Campus
Ffriddoedd Road, LL57 2TP

Caernarfon Campus
Y Maes, LL55 2NN

Holyhead Campus
Ty Cyfle, LL65 1UW

Llangefni Campus
Penmynydd Road, LL77 7HY

Parc Menai Campus
Bangor, LL57 4BN

Dolgellau Campus
Ffordd Ty'n y Coed, LL40 2SW

Glynllifon Campus
Ffordd Clynnog, LL54 5DU

Pwllheli Campus
Penrallt, LL53 5EB

Neath College
Dwr-y-Felin Road, Neath, Neath Port Talbot, 
SA10 7RF

Afan College
Margam, Port Talbot, Neath Port Talbot. SA13 
2AL

Brecon Beacons College
Penlan, Brecon, Powys, LD3 9SR

Newtown College
Llanidloes Road, Newtown, Powys, SY16 4HU

Pontardawe College
Tawe House, Alloy Industrial Estate, 
Pontardawe, Neath Port Talbot, SA8 4EN

Swansea Construction Centre
St. Davids Close, Llansamlet, Morriston, 
Swansea, SA6 8QL

Llandarcy Academy of Sport
Llandarcy Park, Llandarcy, Neath, Neath Port 
Talbot, SA10 6JD

Maesteg Construction Centre
Unit 7, Spelter Industrial Centre, Maesteg, 
CF34 0TY

Neath College
Dwr-y-Felin Road, Neath, Neath Port Talbot, 
SA10 7RF

Afan College
Margam, Port Talbot, Neath Port Talbot. SA13 
2AL

Brecon Beacons College
Penlan, Brecon, Powys, LD3 9SR

Newtown College
Llanidloes Road, Newtown, Powys, SY16 4HU

Pontardawe College
Tawe House, Alloy Industrial Estate, 
Pontardawe, Neath Port Talbot, SA8 4EN

Swansea Construction Centre
St. Davids Close, Llansamlet, Morriston, 
Swansea, SA6 8QL

Llandarcy Academy of Sport
Llandarcy Park, Llandarcy, Neath, Neath Port 
Talbot, SA10 6JD

Maesteg Construction Centre
Unit 7, Spelter Industrial Centre, Maesteg, 
CF34 0TY

Pembrokeshire College
Merlin's Bridge, Haverfordwest SA61 1SZ

MITEC
The Docks, Milford Haven SA73 3AA

The College Merthyr Tydfil
Ynysfach, Merthyr Tydfil CF48 1AR

Redhouse
Old Town Hall, High Street, High St, Merthyr Tydfil CF47 8AE

Gorseinon
Belgrave Road, Gorseinon, Swansea, SA4 6RD

Jubilee Court
Jubilee Court, Unit 1-2 Jubilee Court, Swansea, SA5 4HB

Llwyn y Bryn
Llwyn y Bryn, 77 Walter Road, Swansea, SA1 4QA

Tycoch
Tycoch Road, Swansea, SA2 9EB

Kingsway
The Kingsway Centre, 1st Floor, SA1 5LF

St David's Catholic Sixth Form College
Ty Gwyn Road, Penylan, Cardiff CF23 5QD

Yn wahanol i Sefydliadau Addysg Bellach (FEIs) eraill yng Nghymru, mae Addysg Oedolion Cymru (AOC) yn gweithredu fel coleg cymunedol nad yw'n gampws. Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau partner i ddarparu dysgu i bobl ifanc ac oedolion mewn lleoliadau cymunedol a lleoliadau dysgu eraill ledled Cymru.

Cyflwynir ein dosbarthiadau fel grŵp prif ffrwd a grŵp caeedig (darpariaeth arwahanol) ar gyfer dysgwyr ag anawsterau dysgu cymedrol a dwys.

Ar hyn o bryd nid ydym yn cynnig darpariaeth amser llawn ac felly cofrestrir yn cael ei gwblhau fesul cwrs. Yn ogystal, lle mae dysgwr angen mynediad at raglen ddysgu ar wahân, rhaid atgyfeirio at y ddarpariaeth hon trwy un o'n partneriaid cydnabyddedig.

Parhewch i wefan AOC i gael mwy o wybodaeth ac i gael manylion ar sut i wneud cais am gwrs neu i gyflwyno ymholiad.

Welsh Colleges

Colegau

Mae 13 coleg addysg bellach yng Nghymru ac mae'n debygol y bydd gan un ohonynt gampws yn agos atoch chi.

Cliciwch y dotiau ar y map i weld ein partneriaid coleg.