Mae'r Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar yn defnyddio'r term “byddar” i gyfeirio at bob lefel o nam ar y clyw o ysgafn hyd at ddwys. Mae llawer o ffrindiau sy'n gweithio me...